"Sieć na kulturę" w GBP w Klonowej

Do pobrania:

Deklaracja uczestnika zajęć w wieku 10-13 lat. (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Deklaracja uczestnika zajęć w wieku 14-18 lat. (wypełnia uczestnik zajęć)

Oświadczenie uczestnika zajęć w wieku 10-13 lat. (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Oświadczenie uczestnika zajęć w wieku 14-18 lat. (wypełnia uczestnik zajęć)

 

O Projekcje...

Projekt utworzony i prowadzony przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt "Sieć na kulturę" to jeden z wielu jakie aktualnie prowadzi Fundacja. Główne jego cele to:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

 • doposażenie w sprzęt komputerowy placówek GSIK.

Pomocne w osiągnięciu tych celów będzie zapoznanie się i wykorzystanie aplikacji Construct 3 i WordPress.

Construct 3 to bardzo prosta w obsłudze aplikacja do tworzenia  prostych gier wykorzystująca i oparta na języku programowania HTML5 – to nie znaczy, że musimy znać ten język i programować w nim. Aplikacja zrobi to za nas, należy tylko wskazać czego oczekujemy w naszej grze. Wyszczególnić obiekty i nadać im pewne cechy/właściwości. Program uruchamiamy poprzez przeglądarkę internetową.

Construct 3 daje możliwość każdemu użytkownikowi zbudowania własnej gry – od tej najbardziej prostej, do bardziej zaawansowanej i rozbudowanej. Zaczniemy np. od takiej kliknij tutaj

Aplikacja jest bardzo przyjazna dla początkujących programistów. Poprzez czytelny edytor stworzymy własną grę webową.

Na koniec poprzez aplikację Construct3 opublikujemy nasz projekt gry w Internecie, każdy będzie mógł w nią zagrać. Gra będzie dostępna również na urządzeniach mobilnych – telefonach, tabletach.

WordPress to program z grupy tzw. CMS – Systemów Zarządzania Treścią. Za pomocą tego programu możemy stworzyć własną stronę internetową od podstaw, bez jakiejkolwiek wiedzy nt. języka programowania budowy stron www jakim jest np. HTML.

Wykorzystując gotowe szablony możesz szybko i łatwo przygotować własną stronę www, umieszczając w niej swoją treść i grafikę. Wykonując jakiekolwiek zmiany, poprawki, dodając nowe treści i zapisując je, możesz od razu obejrzeć jej efekty w Internecie, np. w postaci takiej strony -> kliknij tutaj.

Tego wszystkie możesz nauczyć się na proponowanych zajęcia on-line. Przeprowadzone one będą w blokach po 135 minut od godziny 16.00 do 18.30 z przerwą 15 minutową, w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.

Wystarczy wypełnić załączone deklarację wraz z oświadczeniem wg wieku i dostarczyć je do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej do dnia 21 maja 2021 r.

Nie zwlekaj! Zapisuj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona!

 

Weź udział w NSP i wygraj nagrody

Tydzień Bibliotek - Wróżka Czytuszka powraca...

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, z siedzibą przy ul. Czajkowskiej 14, 98-273 Klonowa.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej jest Pan Wojciech Urbański Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Głośnego Czytania Dzieciom on-line.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wielkanoc 2021

Zdarzyło się w bibliotece...

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

ZGODA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DO POBRANIA

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, z siedzibą przy ul. Czajkowskiej 1A, 98-273 Klonowa.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej jest Pan Wojciech Urbański Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu plastycznego „Zdarzyło się w bibliotece”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.