HISTORIA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej rozpoczęła działalność dnia 2 grudnia 1948 r. Placówka otrzymała lokal w budynku Gminnej Rady Narodowej w sali o powierzchni około 20 m2. Księgozbiór, przekazany przez Ministerstwo Oświaty, liczył 420 wol.

Pierwszym kierownikiem, jedynej wówczas placówki kulturalnej w gminie został Stanisław Stępień, który  prowadził bibliotekę do roku 1954.

Zmiany kadrowe w bibliotece następowały często. Kolejno pracowały: Anna Sikorska, Maria Knopek, Romana Chartlińska, Barbara Chartlińska. Od roku 1968 do 2006 kierownikiem biblioteki była pani Krystyna Nowakowska. Obecnie funkcję tę pełni pani Agnieszka Musialska.

W 1955 r. nastąpił rozwój sieci bibliotecznej w gminie. Zorganizowana została Filia Biblioteczna we wsi Kuźnica Błońska. Działalność placówek stałych uzupełniał punkt biblioteczny w Szkole Podstawowej we wsi Owieczki. Od roku 1974 Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej funkcjonuje w pełnym wymiarze godzin.

W roku 1958 biblioteka, po czterokrotnej zmianie lokalu, otrzymała pomieszczenie w nowowybudowanym Domu Kultury. Lepsze warunki lokalowe, nowe meble, zachęcały do korzystania z biblioteki. W roku 1958 zarejestrowano 244 czytelników, którzy korzystali z księgozbioru liczącego wtedy 2756 wol. Biblioteka propagowała swoje zbiory poprzez prowadzenie form pracy z czytelnikami: wieczory głośnego czytania dla młodzieży, spotkania z bajką dla najmłodszych.

Wraz z upływem lat zwiększał się księgozbiór biblioteczny, a wraz z nim liczba rejestrowanych czytelników.

W roku 1968 księgozbiór wynosił 3224 vol., zanotowano 631 czytelników i 5434 wypożyczenia. Dziesięć lat później dane przedstawiały się odpowiednio - 820 czytelników, 8344 wol. i 17186 wypożyczeń. W roku 1997 natomiast księgozbiór liczył 13182 vol., zarejestrowano 575 czytelników i 9486 wypożyczeń.

Na przełomie kwietnia i maja 1996 roku GBP w Klonowej zakupiła pierwsze stanowisko komputerowe z oprogramowaniem bibliotecznym SOWA. Był to początek działań mających na celu zautomatyzowanie prac bibliotecznych.  Zakupiono wtedy komputer z procesorem Pentium 60, dyskiem 850 MB i pamięcią 16 MB. Oprócz tego zakupiono drukarki: HP LaserJet 5L oraz Citizen Swift 90s. Na komputerze zainstalowano zakupione oprogramowanie biblioteczne SOWA (moduły: informacyjno-wyszukiwawczy, retrokonwersji, haseł przedmiotowych).

Zakup tego sprzętu oraz oprogramowania sfinansował PFRON. Stanowisko to utworzono w celu zautomatyzowania prac bibliotecznych. Przez okres 5 lat tworzono komputerową bazę danych o księgozbiorze i czytelnikach biblioteki.

W grudniu 2000 roku został zakupiony z własnych środków komputer wraz z oprogramowaniem Windows i SOWA (moduły: wypożyczalni, statystyki, inwentarza) w celu uruchomienia komputerowej wypożyczalni książek.

Jako jedna z pierwszych bibliotek w powiecie sieradzkim z początkiem 2001 roku uruchomiła komputerowy rejestr wypożyczeń i zwrotów książek. Był to moment przełomowy dla GBP w Klonowej, gdyż zaprzestano dotychczasowej metody rejestracji ręcznej na kartach książek i czytelników, prowadzonej przez 53 lata od momentu powstania biblioteki.

W latach 2001-2002 przeprowadzone zostało zadanie pn. „Modernizacja i komputeryzacja Biblioteki Gminnej w Klonowej” w ramach działania pn. „Modernizacja i komputeryzacja sieci bibliotek” dofinansowanego z budżetu państwa. Ze środków tych zakupiono do biblioteki dwa stanowiska komputerowe, drukarkę kolorową, skaner oraz oprogramowania: MS Windows 98, Office 2000 i aktualizację z licencją 5 stanowiskową oprogramowania bibliotecznego SOWA.

W roku 2003 rozpoczęto wprowadzanie księgozbioru Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej.

W roku 2004 zakwalifikowano Bibliotekę w Klonowej do ogólnopolskiego programu „Ikonka” z którego biblioteka otrzymała 3 stanowiska komputerowe z przeznaczeniem wykorzystania ich do udostępnienia Internetu dla czytelników. Niestety w ówczesnym czasie gmina nie posiadała stałego łącza Internetowego i nie mogła się „uprosić” TP S.A. aby takie łącze zostało w gminie zainstalowane. Internet był udostępniany czytelnikom na drogim i wolnym łączu modemowym.

Dopiero w roku 2006 TP S.A. udostępniła możliwość zainstalowania Neostrady, z której to możliwości biblioteka skorzystała.

W chwili obecnej praca GBP jak i w FB jest w większości zautomatyzowana, począwszy od opracowywania książek poprzez wypożyczanie, zwroty, inwentarze oraz statystykę.

Bazy księgozbiorów zarówno Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej jak i Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej są prezentowane w Internecie KSIĘGOZBIÓR ON LINE. Wszyscy czytelnicy GBP w Klonowej mogą zamawiać i rezerwować interesujące ich książki przez Internet, logując się za pomocą swojego hasła uzyskanego w Bibliotece. Tym sposobem mogą również przeglądać swoje konto czytelnicze z aktualnie wypożyczonymi książkami. Zachęcamy do korzystania z Internetowego konta.