Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016. Priorytet 1.

PROGRAM „ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK” PRIORYTET 1

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jest wieloletnim programem realizowanym w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2016 wynosi 26,5 mln zł.

W 2016 roku GBP w Klonowej otrzymała na zakup książek z tego programu kwotę 4100 zł.