Współorganizacja projektów kulturalnych 2015

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej była organizatorem Projektu ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury w ramach Współorganizacji Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2015 roku.

Współorganizowany projekt pod nazwą "Festiwal artystyczny - Jesień mimozami się zaczyna", trwał od 17 sierpnia do 12 listopada 2015 roku. Adresatami Projektu byli czytelnicy-uczniowie Gminy Klonowa. Do niektórych działań zostały zaproszone sąsiadujące gminy tj.: Brąszewice, Brzeźnio, Lututów, Czajków i Złoczew.

W ramach projektu przeprowadzone zostały:

  • konkurs recytatorski z cyklu "Cztery pory roku... Jesień", połączony z warsztatami,
  • prelekcja o życiu i twórczości Juliana Tuwima,
  • wycieczka do Filharmonii i Muzeum Miasta Łodzi,
  • impreza podsumowująca wraz z montażem słowno-muzycznym o tematyce jesiennej.